Gabriel Celaya, synthese van de 20ste eeuwse dichtkunst in Spanje


Het was niet de bedoeling van zijn vader dat Gabriel Celaya (Hernani, 1911 – Madrid, 1991) dichter zou worden. Hij deed dan ook aanvankelijk een technische opleiding in Madrid en werkte daarna een tijdje voor het bedrijf van zijn vader. Maar tijdens zijn studie kwam hij in contact met de dichters van de Generatie ’27 en andere intellectuelen uit de Spaanse hoofdstad. Die wekten zijn interesse in de literatuur en plaveiden zo een weg, die hem ertoe zou leiden om zich uiteindelijk aan de poëzie te wijden.

>> Lees verder.